Artykuł

Funkcja ciepłomierza w ratownictwie medycznym

Pomiar gorÄ…czki toż norma jakichkolwiek dziaÅ‚aÅ„ ratowniczych. Jakikolwiek ratownik lekarski, poÅ‚ożna ratunkowa czy doktor systemu, zna znakomicie, iż hipotermia i hipertermia, a wyrażajÄ…c prosto niebezpieczne wartoÅ›ci temperatury ciaÅ‚a pacjenta, mogÄ… być motorem zarówno przemian umysÅ‚owoÅ›ci, jak i mieć znaczÄ…cy wpÅ‚yw na życie. Termometr bezdotykowy umożliwia w sposób bezpoÅ›redni, szybki i efektywny sposób wykonać pomiaru gorÄ…czki ciaÅ‚a chorego. Jest toż o tyle doskonaÅ‚e wyjÅ›cie, iż ratownik mierzy w bÅ‚yskawicznym czasie (nierzadko nieprzekraczajÄ…cym jednej sekundy!) gorÄ…czkÄ™ jednego bÄ…dź kilku poszkodowanych. PrzykÅ‚adowo, ma toż dobry wpÅ‚yw na dziaÅ‚ania w trakcie przesiewowego zbadania ogromniejszej liczby dzieci.

Szczególnie ważnÄ… czynnoÅ›ciÄ… ciepÅ‚omierza dla dziecka, jaki znajduje swoje zastosowanie w asortymentach ratowniczych jest możliwość regulowania czynnoÅ›ci jego receptorów do temperatury zewnÄ™trznej. Polega toż mniej wiÄ™cej na tym, iż ciepÅ‚omierz odnajdujÄ…cy siÄ™ we wyposażeniu sanitarki, lub leżący w Å›rodku kompletu ratowniczego, na bieżąco caÅ‚y czas zarzÄ…dza swoimi czujnikami temperatury powierzchownej. Ma toż bardzo duży wpÅ‚yw na fachowÄ… i skutecznÄ… diagnostykÄ™, albowiem taki ciepÅ‚omierz bierze pod czujność przekÅ‚amania mogÄ…ce wyniknąć z innoÅ›ci temperatur. Należy także wspominać o tym, iż wÅ‚aÅ›ciwy ciepÅ‚omierz dla pogotowia sanitarnego musi obejmować ogromnie wielki profil temperatur, tak aby wykazaÅ‚ siÄ™ on pomocny w przypadku diagnostyki mÄ™czÄ…cej hipotermii. Scenariusz jest niejednokrotnie taki sam – pacjent trafia do sanitarki, lub na Szpitalny OddziaÅ‚ Ratowniczy i jest kompletnie pozbawiony Å›wiadomoÅ›ci. JednÄ… z win takiego wyglÄ…du może stanowić hipotermia, zwÅ‚aszcza gdy zdarzenie ma miejsce w sezonie jesienno-zimowym. Zamiarem naszej diagnostyki bÄ™dzie wówczas scharakteryzowanie gorÄ…czki gÅ‚Ä™bokiej pacjenta.

TemperaturÄ™ gÅ‚Ä™bokÄ… badamy np. w odbycie bÄ…dź ustach, a umożliwiajÄ… nam to specjalne termometry przyÅ‚Ä…czane do kardiomonitorów, które wyglÄ…dem podkreÅ›lajÄ… gumowe wężyki. Co w wypadku, gdy kardiomonitor nie jest dostÄ™pny, bÄ…dź takiej czynnoÅ›ci nie posiada? Na ratunek przychodzi nam ciepÅ‚omierz bezdotykowy z funkcjÄ… pomiaru gorÄ…czki w ogromnie wszechstronnym profilu. Musi toż być narzÄ™dzie skontrolowane, które w sposób prawidÅ‚owy pokaże nam gorÄ…czkÄ™ w jakichkolwiek warunkach. Niezmiernie dobrze, jeÅ›li ciepÅ‚omierz dysponuje czynność bÅ‚yskawicznego testu realizowanego na odlegÅ‚ość i natychmiastowej kalibracji wzglÄ™dem Å›rodowiska. Bez owych dwóch funkcji, nasz ciepÅ‚omierz bezdotykowy nie bÄ™dzie gwarantowaÅ‚ efektywnych wykonaÅ„ ratowniczych, a co za tymże idzie okaże siÄ™ dla nas nieużyteczny. Warto dlatego zawsze zwrócić uwagÄ™ na toż, aby dysponowany przez nas przyrzÄ…d ratowniczy byÅ‚ dobrej klasy i zawżdy sprawdzony, aby nie zezwolić do sprawy, jak coÅ› nas zawiedzie.

Podobne

Sklep obuwniczy mdsport
Wszystkie osoby, które zastanawiajÄ… siÄ™ nad kupnem obuwia zapraszamy do naszego sklepu obuwniczego. Tylko u nas mogÄ… PaÅ„stwo kupić buty dobrej jakoÅ›ci w niezwykle atrakcyjne cenie. Wszystkie bu...
Czerniaki w natarciu
Jeszcze pewnie przed dekadą mało kto słyszał o czerniakach, a dzisiaj to słowo jest odmawiane przez wszystkie przypadki. Niestety, w parze z popularnością zagrożenia i z rosnącą częstotliwością występ...
Jak się przygotować do ferii?
Ferie zimowe mogÄ… być fantastycznÄ… okazjÄ… do zregenerowania siÅ‚ i poprawienia zaniedbanych relacji w rodzinie. Å»eby jednak w peÅ‚ni wykorzystać te dni w optymalny sposób, musimy siÄ™ do nich odpo...
Rola wyciskarek do owoców
Soki, które kupujemy w wspóÅ‚czesnych czasach w sklepie zapeÅ‚nione sÄ… konserwantami i różnymi pozostaÅ‚ymi komponentami, jakie pozwalajÄ… im wytrzymać nawet parÄ™ miesiÄ™cy bez psucia ...
Co powinno się wiedzieć jadąc do Egiptu?
Egipt to kraj o licznych bogactwa naturalnych, kulturowych i historycznych. ZnajdujÄ… siÄ™ w nim imponujÄ…ce Å›wiÄ…tynie i monumentalne starożytne budowle. NiezwykÅ‚e poÅ‚Ä…czenie krajobrazów i pustyÅ„ ...

Polecane

Psychologiczne aspekty rehabilitacji

Psychologiczne aspekty rehabilitacji jest to jedna z obowiązkowych książek dla każdego kto zajmuje się rehabilitacją zawodowo, lub planuje związać swoją ...

Co powinno się wiedzieć jadąc do Egiptu?

Egipt to kraj o licznych bogactwa naturalnych, kulturowych i historycznych. Znajdują się w nim imponujące świątynie i monumentalne starożytne budowle. Niezwykłe ...

Sklep obuwniczy mdsport

Wszystkie osoby, które zastanawiajÄ… siÄ™ nad kupnem obuwia zapraszamy do naszego sklepu obuwniczego. Tylko u nas mogÄ… PaÅ„stwo kupić buty dobrej jakoÅ›ci w ...

Marihuana – demon czy ofiara demonizacji?

W swoich staraniach nie ustajÄ… osoby, które pragnÄ… legalizacji marihuany. StaÅ‚o siÄ™ to zresztÄ… już w wielu krajach. Prawdziwym tematem do dyskusji jest jednak to, ...

Społecznosciówki